شکایات و انتقادات

کاربر گرامی

شما می توانید کلیه شکایات و انتقادات و نظرات و پیشنهادات خود را با درگاه های ارتباطی یراق به ما برسانید و مسئولین یراق این مهم را پیگیری خواهند کرد

تلفن تماس :  ۷۲ ۹۰ ۴۰ ۷۷ – ۰۲۱

پست الکترونیکی : info@yaragh.comصفحه مناسب چاپ