قفل فرمان و قفل پدال

"قفل پدال" و "قفل فرمان" همیشه یکی از ضروری ترین موارد ایمنی خودرو محصوب میشه که باید رعایت کرد. از نظر متخصصان قفل پدال و قفل فرمان خوردو باعث می‌شود که سارق زمان بیشتری صرف بکنند از این جهت شانش موفقیت خیلی کمتری نسبت به خودروهایی دارند که از قفل پدال و قفل فرمان استفاده نکرده اند. برخی از متخصصان بر این عقیده هستند که قفل پدال نسبت به قفل فرمان از امنیت بیشتری برخوردار هستند به این دلیل که تنها با کندن غربیلک فرمان و جایگزین کردنش میتوانند قفل فرمان باز بکنند. اما باز رعایت اصول ایمنی همراه با قفل فرمان بهتر است. برخی از قفل های پدال یا فرمان به صورت قفل دوگانه هستند به این صورت که هم پدال و هم فرمان را در بر میگیرند.

دسته بندی ها
قیمتاز 0 تا 0 تومان
برندها
در حال لود ...

escort ankara