قفل فرمان و قفل پدال

"قفل پدال" و "قفل فرمان" همیشه یکی از ضروری ترین موارد ایمنی خودرو محصوب میشه که باید رعایت کرد. از نظر متخصصان قفل پدال و قفل فرمان خوردو باعث می‌شود که سارق زمان بیشتری صرف بکنند از این جهت شانش موفقیت خیلی کمتری نسبت به خودروهایی دارند که از قفل پدال و قفل فرمان استفاده نکرده اند. برخی از متخصصان بر این عقیده هستند که قفل پدال نسبت به قفل فرمان از امنیت بیشتری برخوردار هستند به این دلیل که تنها با کندن غربیلک فرمان و جایگزین کردنش میتوانند قفل فرمان باز بکنند. اما باز رعایت اصول ایمنی همراه با قفل فرمان بهتر است. برخی از قفل های پدال یا فرمان به صورت قفل دوگانه هستند به این صورت که هم پدال و هم فرمان را در بر میگیرند.

قفل فرمان و قفل پدال

لطفا چند لحظه صبر کنید ...
قفل فرمان بیسبالی L900 نووا-Nova

قفل فرمان بیسبالی L900 نووا-Nova

تماس بگیرید : 021-66765266
قفل فرمان و پدال L800 نووا-Nova

قفل فرمان و پدال L800 نووا-Nova

تماس بگیرید : 021-66765266
قفل فرمان L600 نووا-Nova

قفل فرمان L600 نووا-Nova

تماس بگیرید : 021-66765266
قفل پدال L700 نووا-Nova

قفل پدال L700 نووا-Nova

تماس بگیرید : 021-66765266
قفل فرمان L500 نووا-Nova

قفل فرمان L500 نووا-Nova

تماس بگیرید : 021-66765266
قفل فرمان L200 نووا-Nova

قفل فرمان L200 نووا-Nova

تماس بگیرید : 021-66765266
قفل فرمان L300 نووا-Nova

قفل فرمان L300 نووا-Nova

تماس بگیرید : 021-66765266
قفل فرمان L400 نووا-Nova

قفل فرمان L400 نووا-Nova

تماس بگیرید : 021-66765266
دسته بندی ها
قیمتاز 0 تا 0 تومان
برندها
در حال لود ...