تسا tesa

«تسا | Tesa» تولید کننده قفل و تکنولوژی های امنیتی برای نهادها و ساختمان ها می‌باشد. «تسا» داری طیف وسیعی از محصولات از جمله دستگیره پنیک تسا، قفل های حیاطی و سیلندرهای امنیتی و دستگیره فرار است. «تسا | Tesa» محصولات خود را به بازارهای آمریکا لاتین، خاورمیانه و اروپا صادر می‌کند. محصولات  «تسا» | «Tesa» به خاطر سطح مطلوب کیفیت و سطح قیمت تسا نسبت به رقبای خارجی خود از سطح مطلوبی برخوردار است.

تسا | Tesa برای توسعه صعنت خود بیش از 3 میلیون یورو در بخش تشویق و توسعه سرمایه گذاری کرده است تا بتواند ساختارهایی برای ساخت و اجرا ایدهای نوین به وجود بیاورد.


راه های ارتباط با یراق