قفل ضد سرقت

تفاوت اصلی "قفل‌ ضد سرقت" با قفل های معمولی در تعداد زبانه‌های قفل هست. در برخی از قفل های ضد سرقت با چرخیدن کلید، زبانه‌ها از چند جهت داخل چهارچوب قرار میگرند. تعداد زبانه و جهت قرار گیری زبانه ها و پهنا باعث ایجاد تمایز بین قفل های‌ ضد سرقت درب چوبی می‌شوند. برخی از قفل های ضد سرقت سیلندر یا توپی درب ضد سرقت نیاز دارند. عموما این قفل‌ها برای  درب های چوبی و برخی از درب های آپارتمانی مورد استفاده قرار میگیرند.

قفل ضد سرقت دارای ۲ مدل:
قفل ضد سرقت دیجیتال / هوشمند

قفل ضد سرقت کلیدی

 

نظرات

راه های ارتباط با یراق