سیلندر

سیلندر درب چوبی با اسم‌های عامیانه توپی یا مَغزی درب شناخته می‌شوند. مَغزی درب دارای مدل های مختلفی هست که نسبت به در انتخاب می‌شود:

  • سیلندر آپارتمانی
  • سیلندر سرویسی
  • سیلندر سوئیچی
  • سیلندر های دیجیتالی” 

مغزی یا توپی های آپارتمانی برای درب های ورودی ساختمانی استفاده میشود و مَغزی سوییچی هم برای درهای اتاق خواب و هم درب آپارتمان مورد استفاده قرار می‌گیرد و در آخر سیلندر سرویس همان طور که از اسم آن می‌شود فهمید برای سرویس بهداشتی و حمام مورد استفاده قرار میگرد. سیلندرهای دیجیتال با استفاده از تکنولوژی، سعی براین شده که امنیت سیلندر و سهولت استفاده آن ارتقأ داده شده است.

راه های ارتباط با یراق