ریوبی ryobi

 ریوبی” Ryobi”  یک شرکت ژاپنی، که فعالیت خود را در سال 1943 در صنعت ریخته گری شروع به کار کرده است ریوبیدر سال 1968 شروع به تولید ابزارآلات شدریوبیاز چند سال پیش وارد عرصه یراق آلات شده است. از محصولات ریوبی در یراق آلات میتوانیم به آرام بند ریوبیاشاره کنیم. محصولات ریوبی با توجه به سطح کیفیت آن قیمت خوبی برخوردار است

از ویژگیهای جک در ریوبیمیتوانیم به تنوع آنها میتوانیم اشاره کنیم که به هیمن خاطر توانسته سهم خوبی از بازار به دست بیاورد و یکی از نکات مهم ارام بند ریوبی، تولید آنها در تایوان است. محصولات Ryobi در حدود ۱۰ سال قبل توسط برخی از شرکت وارد ایران شده است