دستگیره سالمندی

دستگیره سالمندی در جهت نشست و برخواست و حفظ ایمنی، برای سالمندان کمک ویژه محصوب میشود. بیشتر مدلهای دستگیره سالمندان به خاطر استفاده بیشتر در حمام و سرویس بهداشتی از جنس استیل هستند این ویژگی باعث طول عمر بیشتر و مقاوت بیشتر میشه. از برندهای مطرح این محصول میتونم به برند دستگیره سالمندی لرد اشاره کنیم.