دستگیره سالمندی

دستگیره ی سالمندی در جهت نشست و برخواست و حفظ ایمنی، برای سالمندان، کمک ویژه محسوب می شود. بیشتر مدلهای دستگیره سالمندان به خاطر استفاده بیشتر در حمام و سرویس بهداشتی از جنس استیل هستند. این ویژگی، باعث طول عمر بیشتر و مقاوت بیشتر میشود. از برندهای مطرح این محصول میتوان به برند دستگیره سالمندی لرد اشاره کرد.

نظرات

راه های ارتباط با یراق