دستگیره کابینت

دستگیره کابینت در چند مدل دستگیره کابینت دوپیچ، دستگیره کابینت تک پیچ، دستگیره شاخه ای و دستگیره کابینت ممبران طبقه بندی می شود. دستگیره کابینت از نظر جنس نیز به انواع مختلف دستگیره کابینت سرامیکی، دستگیره کابینت زاماک، دستگیره کابینت آلومینیوم، دستگیره کابینت استیل، دستگیره کابینت سفید ... طبقه بندی میشود. و از طرف دیگر می توان بر اساس طرح به دو نوع دستگیره کابینت کلاسیک و دستگیره کابینت مدرن طبقه بندی کرد. از نظر رنگ دستگیره های کابینت انواع مختلفی دارند رنگ طلایی، نقره ای یا ساتن یا کروم، دستگیره زیتونی و دستگیره کابینت کافی یا نسکافه ای و... طبقه بندی میشود. دستگیره های کابینت از نظر سایز نیز ابعاد مختلف دارند که فاصله ی دو پیچ آنها ملاک این اندازه گیری است، سایز های استاندارد مضربی از عدد 32 است که 16-32-64-96- ... انواع دستگیره کابینت را می توانید در طبقه بندی های مختلف در پایگاه یراق مشاهده و انتخاب کنید. 

 

دستگیره کابینت

لطفا چند لحظه صبر کنید ...
دستگیره کابینت 3A - TS50

دستگیره کابینت 3A - TS50

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 3A - TS900

دستگیره کابینت 3A - TS900

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 3A - TS1100

دستگیره کابینت 3A - TS1100

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 3A - TS100

دستگیره کابینت 3A - TS100

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 3A - TS800

دستگیره کابینت 3A - TS800

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 3A - LZ توکار

دستگیره کابینت 3A - LZ توکار

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 3A - FX توکار

دستگیره کابینت 3A - FX توکار

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 3A - UNIK توکار

دستگیره کابینت 3A - UNIK توکار

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 3A - ANTIK توکار

دستگیره کابینت 3A - ANTIK توکار

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 230 آلفا - ALFA

دستگیره کابینت 230 آلفا - ALFA

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 236 آلفا - ALFA

دستگیره کابینت 236 آلفا - ALFA

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 237 آلفا - ALFA

دستگیره کابینت 237 آلفا - ALFA

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 238 آلفا - ALFA

دستگیره کابینت 238 آلفا - ALFA

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 239 آلفا - ALFA

دستگیره کابینت 239 آلفا - ALFA

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 234 آلفا - ALFA

دستگیره کابینت 234 آلفا - ALFA

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 233 آلفا - ALFA

دستگیره کابینت 233 آلفا - ALFA

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 231 آلفا - ALFA

دستگیره کابینت 231 آلفا - ALFA

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 220 آلفا - ALFA

دستگیره کابینت 220 آلفا - ALFA

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 218 آلفا - ALFA

دستگیره کابینت 218 آلفا - ALFA

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 216 آلفا - ALFA

دستگیره کابینت 216 آلفا - ALFA

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 215 آلفا - ALFA

دستگیره کابینت 215 آلفا - ALFA

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 212 آلفا - ALFA

دستگیره کابینت 212 آلفا - ALFA

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 211 آلفا - ALFA

دستگیره کابینت 211 آلفا - ALFA

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 206 آلفا - ALFA

دستگیره کابینت 206 آلفا - ALFA

تماس بگیرید : 021-66765266
لولای آرام بند
قیمتاز 0 تا 0 تومان
رنگ ها
برندها
در حال لود ...