دستگیره کابینت

دستگیره کابینت در چند مدل دستگیره کابینت دوپیچ، دستگیره کابینت تک پیچ، دستگیره شاخه ای و دستگیره کابینت ممبران طبقه بندی می شود. دستگیره کابینت از نظر جنس نیز به انواع مختلف دستگیره کابینت سرامیکی، دستگیره کابینت زاماک، دستگیره کابینت آلومینیوم، دستگیره کابینت استیل، دستگیره کابینت سفید ... طبقه بندی میشود. و از طرف دیگر می توان بر اساس طرح به دو نوع دستگیره کابینت کلاسیک و دستگیره کابینت مدرن طبقه بندی کرد. از نظر رنگ دستگیره های کابینت انواع مختلفی دارند رنگ طلایی، نقره ای یا ساتن یا کروم، دستگیره زیتونی و دستگیره کابینت کافی یا نسکافه ای و... طبقه بندی میشود. دستگیره های کابینت از نظر سایز نیز ابعاد مختلف دارند که فاصله ی دو پیچ آنها ملاک این اندازه گیری است، سایز های استاندارد مضربی از عدد 32 است که 16-32-64-96- ... انواع دستگیره کابینت را می توانید در طبقه بندی های مختلف در پایگاه یراق مشاهده و انتخاب کنید. 

 

دستگیره کابینت

لطفا چند لحظه صبر کنید ...
دستگیره کابینت 3A - K600

دستگیره کابینت 3A - K600

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 3A - T400

دستگیره کابینت 3A - T400

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 3A - T100

دستگیره کابینت 3A - T100

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 3A - K700

دستگیره کابینت 3A - K700

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 3A - Z200

دستگیره کابینت 3A - Z200

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 3A - ZS200

دستگیره کابینت 3A - ZS200

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 3A - S500

دستگیره کابینت 3A - S500

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 3A - R150

دستگیره کابینت 3A - R150

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 3A - R400

دستگیره کابینت 3A - R400

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 3A - R500

دستگیره کابینت 3A - R500

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 3A - R700

دستگیره کابینت 3A - R700

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 3A - R900

دستگیره کابینت 3A - R900

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 3A - R250

دستگیره کابینت 3A - R250

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 3A - R800

دستگیره کابینت 3A - R800

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 3A - A100

دستگیره کابینت 3A - A100

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 3A - A400

دستگیره کابینت 3A - A400

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 3A - A600

دستگیره کابینت 3A - A600

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 3A - K400

دستگیره کابینت 3A - K400

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 3A - TS50

دستگیره کابینت 3A - TS50

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 3A - TS900

دستگیره کابینت 3A - TS900

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 3A - TS1100

دستگیره کابینت 3A - TS1100

تماس بگیرید : 021-66765266
دستگیره کابینت 3A - TS100

دستگیره کابینت 3A - TS100

تماس بگیرید : 021-66765266
لولای آرام بند
قیمتاز 0 تا 0 تومان
رنگ ها
برندها
در حال لود ...