قفل

قفل | Lock به طیف وسیعی از یراق آلات گفته می‌شود که به واسط قفل چند جز یک کالا به هم متصل می‌شوند. قفل ها جز‌‌ء مهم ترین قسمت های یراق آلات هستند و این به دلیل بحث امنیت است که ارتباط مستقیم با قفل دارد.قفل ها در اشکال مختلف و با سایز ها و کاربردهای خاصی خود به کار میروند، قفل ها به دسته بندی های مختلفی تقسیم می‌شوند از جمله : «قفل درب چوبی», «قفل در آهنی», «قفل اویز», «قفل کتابی», «قفل دیجیتال», «قفل حیاطی», «قفل کمد و قفل بوفه», «قفل شب بند» و «مقابل برقی»


قفل

لطفا چند لحظه صبر کنید ...
قفل کتابی K94 کلاویس - Clavis

قفل کتابی K94 کلاویس - Clavis

 
تماس بگیرید : 021-66765266
قفل کتابی 90 کلون - klun

قفل کتابی 90 کلون - klun

 
تماس بگیرید : 021-66765266
قفل کتابی 100 کلون - klun

قفل کتابی 100 کلون - klun

 
تماس بگیرید : 021-66765266
قفل پهن KL-166AR کلون - Klun

قفل پهن KL-166AR کلون - Klun

 
تماس بگیرید : 021-66765266
قفل حیاطی طرح کالی کلون - Klun

قفل حیاطی طرح کالی کلون - Klun

 
تماس بگیرید : 021-66765266
قفل حیاطی 52-55 پنچ ستاره

قفل حیاطی 52-55 پنچ ستاره

 
تماس بگیرید : 021-66765266
مچ بند روستیک - Rustic

مچ بند روستیک - Rustic

 
تماس بگیرید : 021-66765266
قفل پهن KL-166 ARWC کلون - Klun

قفل پهن KL-166 ARWC کلون - Klun

 
تماس بگیرید : 021-66765266
قفل پهن سوئیچی KL-8540 کلون - Klun

قفل پهن سوئیچی KL-8540 کلون - Klun

 
تماس بگیرید : 021-66765266
قفل سوئیچی 602S اچ تی ان – HTN

قفل سوئیچی 602S اچ تی ان – HTN

 
تماس بگیرید : 021-66765266
قفل امنیتی 600S اچ تی ان – HTN

قفل امنیتی 600S اچ تی ان – HTN

 
تماس بگیرید : 021-66765266
قفل پهن 6/۵ سانت 4023 اچ تی ان – HTN

قفل پهن 6/۵ سانت 4023 اچ تی ان – HTN

 
تماس بگیرید : 021-66765266
قفل سه لول ML502  اچ تی ان – HTN

قفل سه لول ML502 اچ تی ان – HTN

 
تماس بگیرید : 021-66765266
قفل سه لول ML452 اچ تی ان – HTN

قفل سه لول ML452 اچ تی ان – HTN

 
تماس بگیرید : 021-66765266
قفل پهن 6/۵ سانت 40۲1 اچ تی ان – HTN

قفل پهن 6/۵ سانت 40۲1 اچ تی ان – HTN

 
تماس بگیرید : 021-66765266
قفل پهن 7 سانت 4۵۲۲ اچ تی ان – HTN

قفل پهن 7 سانت 4۵۲۲ اچ تی ان – HTN

 
تماس بگیرید : 021-66765266
قفل پهن 6/5 سانت 4022 اچ تی ان – HTN

قفل پهن 6/5 سانت 4022 اچ تی ان – HTN

 
تماس بگیرید : 021-66765266
قفل پهن 5/5 سانت 3522 اچ تی ان - HTN

قفل پهن 5/5 سانت 3522 اچ تی ان - HTN

 
تماس بگیرید : 021-66765266
قفل دیجیتال گیت من Gateman – S10-FD

قفل دیجیتال گیت من Gateman – S10-FD

 
تماس بگیرید : 021-66765266
هود-سینک-گاز
تجهیزات کابینت
یراق
اینستاگرام یراق دات کام
قیمتاز 0 تا 0 تومان
رنگ ها
برندها
در حال لود ...