قفل آویز

"قفل آویز" که برای بسته شدن در بهایی به کار می رود که قفل مخصوصی بر روی آن متصل نشده به کار میرود انواع مختلفی دارد. قفل آویز رایج بازار همان قفل های طلایی رنگی است که در ابتدا از جنس برنج بوده اند ولی اکنون به دلیل قیمت بالای فلز برنج آویز طرح برنجی رایج شده که در حقیقت از جنس برنج است و آبکاری طلایی شده است. این آویز ها هم مانند دیگر قفل ها به جهت کیفیت ساخت امنیت های متفاوتی دارند. برخی از آنها با دارا بودن توپی برنجی و برخی با میله ی سخت کاری شده و برخی به جهت استفاده از آبکاری های خاص مقاوم تر شده اند 
مورد دیگر که باید مورد بررسی قرار بگیرد موضوع انواع قفل آویز است که قفل آویز برنجی ، قفل آویز طرح برنجی ، و قفل آویز رمزی ،‌قفل آویز پایه بلند و قفل آویز گاردی انواع آن است. البته از موضوع دیگر قفل های آویز سایز آنها است که در سایز های ۳۸ - ۵۰ -۶۳ - ۷۵ ارائه می شود.