قفل

قفل | Lock به طیف وسیعی از یراق آلات گفته می‌شود که به واسط قفل چند جز یک کالا به هم متصل می‌شوند. قفل ها جز‌‌ء مهم ترین قسمت های یراق آلات هستند و این به دلیل بحث امنیت است که ارتباط مستقیم با قفل دارد.قفل ها در اشکال مختلف و با سایز ها و کاربردهای خاصی خود به کار میروند، قفل ها به دسته بندی های مختلفی تقسیم می‌شوند از جمله : «قفل درب چوبی», «قفل در آهنی», «قفل اویز», «قفل کتابی», «قفل دیجیتال», «قفل حیاطی», «قفل کمد و قفل بوفه», «قفل شب بند» و «مقابل برقی»

قفل

لطفا چند لحظه صبر کنید ...
قفل کمدی DL139 سارو – Saro

قفل کمدی DL139 سارو – Saro

تماس بگیرید : 021-66765266
قفل کمدی  DL138 سارو –Saro

قفل کمدی DL138 سارو –Saro

تماس بگیرید : 021-66765266
قفل برقی EL002 سارو-Saro

قفل برقی EL002 سارو-Saro

تماس بگیرید : 021-66765266
 قفل پهن کلیدی سارو-Saro

قفل پهن کلیدی سارو-Saro

تماس بگیرید : 021-66765266
مقابل برقی ES1 سارو – Saro

مقابل برقی ES1 سارو – Saro

تماس بگیرید : 021-66765266
قفل فایل بهسازان - Behsazan

قفل فایل بهسازان - Behsazan

تماس بگیرید : 021-66765266
آویز رمزی CJSJ

آویز رمزی CJSJ

تماس بگیرید : 021-66765266
قفل کتابی K94 کلاویس - Clavis

قفل کتابی K94 کلاویس - Clavis

تماس بگیرید : 021-66765266
قفل کتابی 100 کلون - klun

قفل کتابی 100 کلون - klun

تماس بگیرید : 021-66765266
قفل پهن KL-166AR کلون - Klun

قفل پهن KL-166AR کلون - Klun

تماس بگیرید : 021-66765266
قفل حیاطی طرح کالی کلون - Klun

قفل حیاطی طرح کالی کلون - Klun

تماس بگیرید : 021-66765266
قفل حیاطی 52-55 پنچ ستاره

قفل حیاطی 52-55 پنچ ستاره

تماس بگیرید : 021-66765266
مچ بند روستیک - Rustic

مچ بند روستیک - Rustic

تماس بگیرید : 021-66765266
قفل باشگاهی 1020 روستیک - Rustic

قفل باشگاهی 1020 روستیک - Rustic

تماس بگیرید : 021-66765266
قفل پهن KL-166 ARWC کلون - Klun

قفل پهن KL-166 ARWC کلون - Klun

تماس بگیرید : 021-66765266
قفل پهن سوئیچی KL-8540 کلون - Klun

قفل پهن سوئیچی KL-8540 کلون - Klun

تماس بگیرید : 021-66765266
قیمتاز 0 تا 0 تومان
رنگ ها
برندها
در حال لود ...