لولا پروانه

لولا پروانه از انواع لولاهای تخت می باشد که در درب هایی که چارچوب آن ساده است ٍ مورد استفاده قرار می گیرد . چارچوب تخت به مدلی از چارچوب ها گفته می شود که روی آن صاف بوده وبر روی آن شکستگی یا زاویه ای دیده نمی شود . 

در لولاهای تخت ۲بال لولا بر روی هم قرار می گیرد ولی لولای پروانه ای به گونه ای طراحی شده که یکی از بال ها در داخل دیگری قرار گرفته و در نهایت میزان فضای ایجاد شده بین درب و چارچوب به اندازه ضخامت یک بال می باشد و اصطلاحا درز بین درب و چارچوب کمتر می شود . 

لولاهای پروانه ای از نظر طول در سایزهای ۳ اینچ ( ۷/۵ سانت) و ۳/۵ اینچ (۸/۸ سانت) و ۴ اینچ (۱۰ سانت) تولید می شود.

 لولا ها در دو مدل سر تخت و سرنیزه تولید می شوند که لولاهای پروانه ای معمولا در مدل سرتخت وجود دارد.

همچنین لولاهای پروانه ای با متریال آهن و برنج و استیل تولید می شوند .