دارای تنوع/
ریل ساچمه ای 2 تیکه
دارای تنوع/
ریل ساچمه ای 3 تیکه
دارای تنوع/
ریل غلطکی کشو

ریل غلطکی کشو

30,000 تومان
دارای تنوع/
پایه کابینت استیل
دارای تنوع/
پایه کابینت آلومینیوم
دارای تنوع/
پایه کابینت مدرن

پایه کابینت مدرن

52,000 تومان
دارای تنوع/
ریل ساچمه ای تاچ 5042 ملونی - Melloni
دارای تنوع/
ریل ساچمه ای DS2101 یونی هوپر - Unihopper
پایه پینگو 2828

پایه پینگو 2828

3,000 تومان
پایه تخم مرغی

پایه تخم مرغی

2,500 تومان

یراق کابینت